AllaprimA

child art

background

presentations

publications

children

publications


2015

NAME PAINTINGS - Marja de Jong - AllaprimA Foundation

NAME PAINTINGS by Marja de Jong

Commissioned by the AllaprimA Foundation the Dutch artist Marja de Jong has created the series acrylic paintings NAME PAINTINGS as part of the campaign to honor contributors with the gift of a unique art work.

The publication NAME PAINTINGS will be available on demand.
size 21x21 cm - 60€ + shipping

 

2012

TÄMÄ ON MEIDÄN LUONTOMME - THIS IS OUR NATURE - AREFS taide ja kulttuuri ryThis publication is based on the art education program THIS IS OUR NATURE which takes place in different schools in the rural region of Mikkeli.

The book will contribute to nature awareness and its meaning for children growing up in isolated rural regions. It will increase awareness of historical and cultural knowledge as well as the emergence of new traditions and contemporary cultural heritage and strengthen the cultural awareness of the youth in small rural societies.

CONTENT OF THE BOOK
- CHILD ART from the art education program THIS IS OUR NATURE.
Art works of schools in Haukivuori and Hiirola produced during the project period 2010-2011 and 2011-2012.
- ART WORKS by (international) artists produced during art symposiums, art projects and artist-in-residence.
Photographs, paintings, drawings, prints, sculptures and environmental art works by international artists participating in the artist-in-residence program and symposiums in art centre Saksala ArtRadius 2005-2011.
- LANDSCAPE PHOTOGRAPHY by artists and children
Images produced during the program THIS IS OUR NATURE and as part of art projects in Mikkeli region.
- SHORT ARTICLES history, nature, landscape, art, culture and art education concerning by persons involved in these subjects.
Contributions by: Matti Viialainen, Etelä-Savon maakuntajohtaja ja aikaisempi SAK:n apulaisjohtaja; Soile Kuitunen, Mikkelin kaupungin kehitysjohtaja; Matti Karttunen, museotoimenjohtaja Mikkelin kaupungin museot; FM, historiantutkija Pia Puntanen; Maisa Häkkinen, markkinointi- ja kehittämispäällikkö Miset; Lucien den Arend, sculptor and curator; Marja de Jong, artist and art educator.

Price of the book 30€ + shipping
info@arefs.org

More information about this book can be found on the website of AREFS.

2010

SAKSALA ON THE ROCK - Saksala ArtRadius en Stichting AllaprimA

The series Saksala on the Rock is an homage to the unknown
isolated Nordic region, far away from hectic and crowded urban areas.

The images are invitations to visit and see the region by your own eyes, you are welcome!

The Dutch artist Marja de Jong lives and works since 2003 in rural east Finland, on Saksalanharju the biggest monolith of Europe. This unique location inspires her to new points of view in her artistic work. The art works in this book show that she is a good observer of the place.

2010

CHILDREN'S LABYRINTH - Saksala ArtRadius en Stichting AllaprimA

The CHILDREN'S LABYRINTH is a creation by art centre Saksala ArtRadius, Haukivuori, Finland.

Different artists have created art works in the CHILDREN'S LABYRINTH. The contributions of the Canadian artist Mark Walter, the Israeli sculptor David Kochavi, the Russian artist Nadia Zubareva, and the Bulgarian sculptor Rumen Dimitrov have transformed the neglected area into an inspiring place where children can play in their fantasy world.

The CHILDREN'S LABYRINTH brings new art and nature experiences.

The CHILDREN'S LABYRINTH in Haukivuori, east-Finland is the first art and nature LABYRINTH for children of all ages. It invites children to go in and to discover a wonderful and magical world between the trees and to add own contributions to nature and LABYRINTH. The place is offers fantastic experiences for individuals, but also for classes. It is also an important area for teachers to study art and nature.

2001

kindertekeningen, een beeldverhaal, stichting AllaprimA

 

kindertekeningen, een beeldverhaal
ISBN 90 9014677 6
uitgave van stichting AllaprimA
tekst Marja de Jong
redactie Clazien Immink en Lucien den Arend
vertaling (engels) Marjan de Kievit
vormgeving Mirjam Villerius
lithografie en druk Lecturis


© over het boek
Kindertekeningen mogen altijd rekenen op een grote belangstelling van de volwassenen in hun eigen omgeving, maar ook daarbuiten. In de wereld die deze beelden laten zien, is iets zichtbaar wat veel volwassenen 'verloren' zijn: 'onbevangenheid en nieuwsgierigheid'. Jonge kinderen zijn in hun tekeningen vaak heel direct. Zij verhullen hun bedoelingen nog niet, dat maakt hun tekeningen vaak zo ontroerend. Kunstenaars hebben hun inspiratie gevonden bij deze vroege kindertekeningen, bijvoorbeeld de Cobra-groep. Het spontane in kindertekeningen maakt de kijker jaloers, kon hij nog maar zo naar de dingen kijken. Toch wordt van een kind ook verwacht, dat het uiteindelijk een duidelijke, goed herkenbare wereld, waarin alles zijn 'juiste' plaats en kleur heeft, in de tekeningen toont. Als dat dan heeft plaatsgevonden, vindt die zelfde volwassene dat de kracht uit de tekening is verdwenen.

Het boek bevat meer dan 400 kindertekeningen van kinderen van 2 tot 18 jaar uit de collectie van stichting AllaprimA. Deze collectie is gebaseerd op een eigen visie bij het schilderen en tekenen. Dit boek is een bron van kijkplezier, met veel achtergrondinformatie en een bijzondere studie over het kinderlijke tekenen.
De tekeningen zijn in verschillende rubrieken geordend.
In de rubriek onderwerpen wordt aan de hand van uiteenlopende opdrachten de aanpak zichtbaar gemaakt.
De rubriek ontwikkelingen toont heel bijzondere series van kinderen die gedurende zeer lange tijd in hun beeldende ontwikkeling zijn gevolgd. Zo’n overzicht en zulk vergelijkingsmateriaal is wereldwijd uniek en nog nooit gepubliceerd.
In de rubriek krabbels wordt aandacht gegeven aan het beginnende tekenen van heel jonge kinderen tussen 2 en 6 jaar oud.
De didactische aanpak wordt beschreven in de rubriek werkwijze.
Bijzonder in dit boek is tevens dat de nadruk op het schilderen en dus op kleur ligt.

Enkele pagina's uit het boek om een indruk te krijgen van de beeldende rijkdom.

Het boek nodigt uit om te bladeren, te kijken informatie op te nemen, te vergelijken, vragen te stellen en geïnspireerd te raken en van te genieten.
Prijs ‘kindertekeningen, een beeldverhaal’ EURO 38,50 + EURO 10,00 verzendkosten
Bestellen kan via rechtstreeks bij stichting AllaprimA
mail@allaprima.org

© about the book
Children's drawings can always count on a great deal of attention from adults in their own environment, but also outside it. The world that these images represent shows something which many adults have 'lost': 'frankness and curiosity'. Young children are often very direct in their drawings. They do not yet conceal their intentions. This often makes their drawings so moving. Artists have found their inspiration in these early drawings by children, the Cobra group has for example. The spontaneity in children's drawings makes the viewer jealous, if only he could still look at things like that. Yet a child is also expected to eventually show a clear, recognizable world in its drawings, a world in which everything has its 'right' place and colour. Once this has taken place the same adult finds that the strength has disappeared from the drawing.

The collection of children's drawings of the AllaprimA foundation is based on a unique vision on painting and drawing. The book 'children's drawing's,  a story of images' contains more than 400 images of children's drawings from this collection, made by children from 2 to 18 years old. This book is a source of viewing enjoyment, with a lot of background information and a special study on childlike drawing.
The drawings have been divided into several headings. The heading of subjects shows the approach on the basis of various assignments. The section of development shows very special series of children who have been followed in their expressive development for a very long time. Such a survey and such reference material is unique in the world and has never been published before. In the section of scribble drawings attention is given to how very young children between 2 and 6 years old begin to draw. The didactical approach is described in the section about method.
Special is that the book shows children's paintings and through that it is very colorful.

Some pages of the book to get an impression of the visual richness.

The book invites to leaf through, to look for information, to compare, to ask questions, to be inspired and to enjoy.
Price 'children's drawings, a story of images' EURO 38,50 + EURO 10,00 shipping costs abroad.
Order the book directly from AllaprimA Foundation
mail@allaprima.org

 

1998-2003

uit de kunst, DELUBAS methode basisonderwijs

 

Methode: ©uit de kunst
uitgeverij Delubas

Uit de kunst is een methode voor tekenen en handvaardigheid (inclusief textiele werkvormen) voor groep 1 t/m 8 van de basisschool. Voor elk leerjaar is een GROEPSBOEK en een IDEEËENBOEK ontwikkeld.
Leerjaar 1 en 2 zijn samengevoegd. De methode bestaat dus uit zeven GROEP- en zeven IDEEËNBOEKEN.

De methode voldoet aan de eisen die vanuit de kerndoelen aan de beeldende vakken tekenen en handvaardigheid gesteld worden. Alle verplichte kerndoelen komen in de methode aan de orde. Tevens wordt aandacht besteed aan de productieve doelen van het vakgebied techniek.

De methode is thematisch van opzet. Er is gekozen voor acht wereldoriënterende thema’s die aansluiten bij de directe leefwereld van de kinderen. Deze acht hoofdthema’s staan elk leerjaar centraal. In het GROEPSBOEK is voor elk thema één les uitgewerkt. In het IDEEËENBOEK worden de acht hoofdthema’s uitgewerkt in twee lessen voor tekenen en twee lessen voor handvaardigheid. Verder worden bij elk thema aanvullende lessuggesties gegeven, naast gedichten en verhaaltjes die als inspiratiebron kunnen worden gebruikt.

Alle opdrachten zijn in de praktijk getest. De boeken laten een veelheid aan resultaten van kinderen n.a.v. de opdrachten zien.

Prijs per deel GROEPSBOEK 1/2 EURO 43,15
Prijs per deel GROEPSBOEK 3 t/m 8 EURO 56,75
Prijs per deel IDEEËENBOEK 1/2 t/m 8 EURO 65,80
Informatie over de wijze van bestellen mail@allaprima.org
 

1984-1987

kijk, als je tekent zie je meer, NOT onderwijstelevisie

 

Deze televisieserie bevat per twee leerjaren vier tv/videolessen en zes dialessen. Het totale pakket is geschikt voor de hele basisschool.
Met dit onderwijspakket kunnen alle lereraren op de basisschool zinvolle teken- en schilderlessen geven. De serie is ontwikkeld door de Nederlandse Onderwijs Televisie.
De concentrische aanpak zorgt ervoor dat het onderwijspakket in het eigen schoolwerkplan kan worden opgenomen.
In de tv/videolessen is het ‘tekenmannetje’ de figuur die de kinderen op een inspirerende manier op weg helpt. In elke les stapt hij in de (nog te maken) kindertekening. Wanneer de eerste penseel- pen- of krijtstreken op het papier verschijnen, ontstaat een boeiende situatie. Langzaam maar zeker is rte zien hoe de kindertekening uitgroeit tot iets herkenbaars.
Naast de tv/videolessen bevat elk boek zes dialessen. Deze dialessen laten voor kinderen aansprekende onderwerpen zien. Aan de hand van foto’s, reproducties en kindertekeningen wordt duidelijk gemaakt welke mogelijkheden het onderwerp heeft.

Deze serie is niet meer in de handel
Informatie hierover mail@allaprima.org
 

©2009 AllaprimA Foundation. All rights reserved.
No reproduction by any means or in any language without prior permission of the author.