AllaprimA

foundation

background

friends

contributors

sponsors

sponsorsplans, and contribution companies

A new website www.14square.com will content detailed and practical information about art education based on the book 'children's paintings a story of images'.

-The AllaprimA Foundation will organize and participate in international art education workshops, symposiums and exhibitions. 
-The AllaprimA Foundation will support (Dutch) artists to have an artist-in-residence in east Finland.
-The AllaprimA Foundation will participate in an expanding network of international art and art education organizations.

Through support by sponsors, contributors and friends of the AllaprimA Foundation it will be possible to make it possible that many artists, teachers, children and educators can participate in different projects and programs.

When you are interested you can contact the AllaprimA Foundation mail@allaprima.org or by mobile phone Marja de Jong +358 50 4625 675

Stichting AllaprimA
Hiirolantie 23
51520 Hiirola
Finland


plannen en bijdragen bedrijven

De didactische website www.14square.com. zal uitvoerige informatie gaan bevatten over de praktische aanpak van het schilderen en tekenen met kinderen van 2 tot 18 jaar. De site sluit aan op het boek ‘kindertekeningen, een beeldverhaal’.

-De stichting maakt deel uit van een internationaal netwerk om de kwaliteit en de kennis van de kunsteducatie te vergroten en te verstevigen.

-De stichting steunt kunstenaars die voor een artist-in-residence in oost Finland.

Geïnteresserden kunnen contact opnemen met stichting AllaprimA, via mail@allaprima.org of telefonisch 00358 50 4625 675.

Stichting AllaprimA
Hiirolantie 23
51520 Hiirola
Finland

mail@allaprima.org


©2009 AllaprimA Foundation. All rights reserved.
No reproduction by any means or in any language without prior permission of the author.