AllaprimA

foundation

background

friends

contributors

sponsors

special action 2013
SPECIAL ACTION 2013 - THIS IS OUR NATURE for FREE

The AllaprimA Foundation has started in 1991 and has done a remarkable job in the field of child art, art education and artistic development. The foundation has an huge art and art education library and collection of child art which since 2012 have been housed in a historic railway station. This building will be a cross border meeting point for artists and art teachers. In this connection AllaprimA develops, in cooperation with AREFS art and culture association, a program to support Dutch artists and art teachers to increase their skills in the field of art and art education.

The AllaprimA Foundation is proud to work with AREFS taide ja kulttuuri ry (AREFS art and culture association) in Finland. The expertise in the field of art and art education in AllaprimA is the base of this transnational cooperation.

The circle of friends is an important supporting group which also will grow in 2013. This year we will have an extra stimulus to join the Foundation through our special offer. A membership for 2 years will give you a copy of the book THIS IS OUR NATURE (selling price 30€), it is an impressive and historic document about art, child art and nature in a rural region.


Stichting AllaprimA
Hiirolantie 23
51520 Hiirola
Finland

Contact: mail@allaprima.org

More information about the publication THIS IS OUR NATURE.


speciale actie 2013

Stichting AllaprimA is in 1991 met haar werkzaamheden gestart en heeft inmiddels een grote staat van dienst op het gebied van kindertekenen, kunstonderwijs en kunstzinnige vorming opgebouwd. De stichting heeft een enorme kunst- en kunsteducatiebibliotheek en een indrukwekkende collectie kindertekeningen beide zijn sinds 2012 ondergebracht in een historisch station. Dit gebouw zal dienst doen als een grensoverschreidende ontmoetingsplaats voor kunstenaars en kunstdocenten. In dit verband ontwikkelt AllaprimA, in samenwerking met de Finse kunst en cultuur vereniging AREFS, een programma om Nederlandse kunstenaars en kunstdocenten de gelegenheid te geven hun vaardigheden op het gebied van kunst en kunstonderwijs te verdiepen en te verbreden.

AllaprimA werkt nauw samen met AREFS taide ja kulttuuri ry in Finland. De transnationale samenwerking is gebaseerd op de expertise van de stichting op het gebied van kunst en kunsteducatie.

De vriendenkring is een belangrijke ondersteunende die ook in 2013 zal groeien.
Dit jaar biedt Stichting AllaprimA nieuwe vrienden de uitgave THIS IS OUR NATURE gratis aan bij een tweejarig lidmaatschap.
Bij overmaking van minimaal 2x 10€ plus de verzendkosten (voor Nederland 5€, binnen EU 10€) wordt het boek toegestuurd.

Het verschuldigde bedrag kan worden overgemaakt op ING rekening:
IBAN: NL38INGB0006318789
BIC/SWIFT: INGBNL2A
tnv. Stichting AllaprimA
Hiirolantie 23
51520 Hiirola
Finland
o.v.v.
actie 2013 - lidmaatschap 2013-2014
en het adres waar het boek naar toe gezonden moet worden

Voor informatie: mail@allaprima.org

Meer informatie over THIS IS OUR NATURE.


©2009 AllaprimA Foundation. All rights reserved.
No reproduction by any means or in any language without prior permission of the author.