AllaprimA

foundation

background

friends

contributors

sponsors

AllaprimA Foundation

JAARVERSLAG 2011JAARVERSLAG
2011
stichting AllaprimA

het verslag 2011 van stichting AllaprimA zal worden gepubliceerd op
www.allaprima.org

het bestuur

Met dit jaarverslag geeft AllaprimA een overzicht van de activiteiten die in 2011 zijn ondernomen om de gestelde doelen te verwezenlijken.

Het bestuur hoopt in 2012 de samenwerking met AREFS taide ja kulttuuri ry in Finland te kunnen versterken en de internationale contacten verder te kunnen verstevigen en verbreden.

Het educatieve en artistieke doel van de stichting staat in alle activiteiten centraal, door internationale samenwerking is het mogelijk om de opvattingen van de stichting op het gebied van kunstonderwijs en de kunsten uit te dragen. Het betrekken van kunstenaars in de ontwikkeling van educatieve kunstprojecten is in volle gang.

Stichting AllaprimA heeft op het gebied van kunsteducatie een grote reputatie opgebouwd die leidt tot samenwerking en uitwisseling van mogelijkheden en visies.

Voor 2012 is een bestuurswisseling gepland.

het bestuur
Netty van Rotterdam voorzitter
Henk te Veldhuis secretaris
Marja de Jong penningmeester
stichting AllaprimA

activiteiten 2011
KUNSTEDUCATIE

“Bij stichting AllaprimA staat het ontwikkelen en ondersteunen van de beeldende ontwikkeling van jonge mensen centraal. In deze tijd, waarin het marktgerichte denken meer en meer leidt tot het gericht zijn op korte termijn effecten is het des te belangrijker om het belang van het ontwikkelen van de beeldende kwaliteiten voor ieder individu, maar ook voor de maatschappij als geheel duidelijk te maken.” is nog steeds actueel.
Deze tekst is ieder jaar weer leidraad voor de activiteiten.

De unieke collectie kindertekeningen van stichting AllaprimA en het boek ‘kindertekeningen, een beeldverhaal’ blijven de bron waaruit telkens weer kan worden geput om de kwaliteit van het beeldend onderwijs te toetsen en te vergroten. D.m.v. cursessen, lezingen, seminars en tentoonstellingen rond deze collectie is het mogelijk om mensen in het onderwijs, maar ook kunstenaars en studenten te laten zien en ervaren op welke wijze goed beeldend onderwijs kan worden gegeven.

De samenwerking van de stichting met kunstcentrum Saksala ArtRadius en AREFS taide ja kulttuuri ry is van groot belang geweest voor de activiteiten in 2011. Het streven van de stichting om de kwaliteit van het verbeelden en vormgeven te vergroten krijgt door deze samenwerking een grotere dimensie.
Gezamenlijk werken deze organisaties met stichting AllaprimA aan kunstprojecten voor het lager- en voortgezet onderwijs en aan mogelijkheden voor kunstenaars daarin te particieren.

In 2011 heeft Marja de Jong deelgenomen aan de InSEA conferentie in Budapest Hongarije met de presentaties NATURALLY ART en THIS IS OUR NATURE. De laatste is geselcteerd om in een boek te worden gepubliceerd.

In 2011 is het art education project THIS IS OUR NATURE op volle kracht gekomen. Er zijn lessen op de school in Haukivuori gegeven door verschillende kunstenaars in verschillende diciplines.

Tijdens de zomermaanden hebben kinderen en volwassenen aan diverse kunstactiviteiten kunnen deelnemen, zoals TOUCH NATURE van de Ierse kunstenaar Pamela Whitaker, ART FESTIVALS met diverse technieken door verschillende kunstenaars en YARN BOMBING.

Verschillende Nederlandse kunstenaars zijn in de gelegenheid geweest hun bijdragen te leveren aan verschillende programma-onderdelen van THIS IS OUR NATURE. Ilse van den Berk met een tentoonstelling, presentatie en fotografie en Mariëtte Cordes met een installatie.

Er is een begin gemaakt met het samenstellen van een boek over het kunstproject THIS IS OUR NATURE.

Door sluiting van het kunstcentrum was stichting AllaprimA genoodzaakt de collectie kindertekeningen, de bibliotheek en de voorraden op een andere locatie onder te brengen.

ARTIST-IN-RESIDENCE en KUNST/EDUCATIE PROJECTEN

Stichting AllaprimA steunt kunstenaars die gedurende hun verblijf in kunstcentrum Saksala ArtRadius actief betrokken zijn bij workshops op scholen in de regio.


Workshop HOME BODIES door de Australische kunstenaar Melanie Fitzmaurice met de 3e klas van de lagere school in Haukivuori


Tessa Androutsopoulos met een serie print workshops mbt het landschap en fotografie in de 3e klas.


Marja de Jong met een serie schilderlessen in de pre-school. In deze lessen maakten ook deze kinderen gebruik van foto’s van Ilse van den Berk.


De Engelse kunstenaar Shona MacPherson was betrokken bij de workshops breien en haken. Het resultaat is verwerkt in het gemeenschappelijke Mattias Memorial.

Tijdens de zomermaanden hebben kinderen verschillende kunstactiviteiten aangeboden gekregen.


De Ierse kunstenaar Pamela Whitaker heeft in TOUCH NATURE op verschillende locaties diverse activiteiten georganiseerd waarin kinderen met kunst en natuur in aanraking werden gebracht. Op deze manier de mogelijkheid geboden om vorm te geven aan hun verbondenheid met het omringende landschap.


De ART FESTIVALS zijn bedoeld om kinderen van verschillende leeftijden hun beeldende vermogens te gebruiken om tot persoonlijke vormgeving te komen.


Verschillende kunstenaars uit Nederland, zoals Marijke Bongers en Mariëtte Cordes hebben actief bijgedragen aan de invulling van deze festivals dmv vilten, beschilderen van vliegers en banieren.


Tijdens de jaarlijkse kunstmarkt krijgen kinderen de gelegenheid om te tekenen, schildren, en andere kunstvormen te beoefenen.


THIS IS OUR NATURE inmiddels deel van het project A LOVELY PLACE, waarin de Nederlandse organisatie SART de coordinator zal zijn. Kleine locaties in Nederland, Finland en Zweden zullen hierbij samenwerken. A LOVELY PLACE is een LEADER+ project van de Europese Unie.


PUBLICITEIT

WEBSITE www.allaprima.org
De website van stichting AllaprimA krijgt een groeiend aantal bezoekers.

Een website is nooit een afgerond geheel en er wordt dan ook voortdurend gewerkt aan updates en vindbaarheid.

Voor de wijziging was het aantal bezoekers van de website ongeveer 1000 per maand, na de wijzingen is dit met ruim 50% gestegen. De page rank van de home page staat op 4/10 wat als goed gekwalificeerd kan worden voor een website waar geen bijzondere SEO aan is toegevoegd.

UITGAVE ‘KINDERTEKENINGEN, EEN BEELDVERHAAL’

Ondanks dat de uitgave ‘kindertekeningen, een beeldverhaal’ al in 2001 het licht heeft gezien, is het nog steeds actueel.
Het boek is nog steeds te bestellen.


SOCIALE MEDIA

Op LinkedIn is een groep gestart om het gedachtengoed van stichting AllaprimA uit te dragen en deze groep heeft een groeiend aantal leden die geïnteresseerd is in de ideeën van de stichting
http://www.linkedin.com/companies/allaprima-foundation

en op Facebook is een page samengesteld waarin de werkzaamheden en processen die AllaprimA ontwikkelt worden gepresenteerd
https://www.facebook.com/child.art.story 

Het programma THIS IS OUR NATURE heeft een eigen page op Facebook
https://www.facebook.com/child.art.nature

bestuur

De bestuurssamenstelling is niet gewijzigd in 2011.

vrienden en donateurs van stichting AllaprimA

De collectie kindertekeningen in het AllaprimA MuseuM heeft inmiddels regelmatig deel uitgemaakt van lezingen en presentaties.

Stichting AllaprimA heeft in 2011 financieel bijgedragen aan:
- het art education project THIS IS OUR NATURE,
- het in stand houden van de AllaprimA collectie boeken over kunst en kunstonderwijs en de naslagwerken met beeldend materiaal over alle mogelijke onderwerpen in de bibliotheek.
- de mogelijkheid bezoeken te brengen aan verschillende kunstcentra in New England en daar de kunstonderwijsprogramma’s te bestuderen.
- internationaal samenwerkingsproject A Lovely Place
de deelname van de Nederlandse kunstenaars.

Wij hopen ook in 2012 op (financiële) steun van velen.
Vrienden van stichting AllaprimA steunen het ontwikkelen van goed kunstonderwijs en de mogelijkheid voor Nederlandse kunstenaars om in het buitenland ervaring op te doen op het gebied van kunsteducatie.

Een bijdrage kan worden overgemaakt door storting op rekening van stichting AllaprimA:
ING rekening 6318789 ,
o.v.v. bijdrage 2011
als vriend minimaal € 10,=
als donateur minimaal € 25,=
als sponsor minimaal € 100,=.
hogere bedragen zijn natuurlijk van harte welkom

bedrijven kunnen stichting AllaprimA financieel steunen maar ook met goederen en diensten
het logo van het bedrijf wordt dan geplaatst op de sponsorpagina en bij bijdragen hoger dan 250€ wordt een link naar de bedrijfswebsite gemaakt

Onze hartelijke dank.

uitgaven

Het boek 'kindertekeningen, een beeldverhaal' en de methode 'uit de kunst' geven een beeld van de uitgangspunten voor het beeldend werken met kinderen en zijn beide nog verkrijgbaar.'kindertekeningen, een beeldverhaal' kan besteld worden via mail@allaprima.org


Onder invloed van de recessie is de afname van de methode ‘Uit de kunst’ in 2011 teruggelopen er zijn plannen om een digitale versie op de markt te brengen om sneller te kunnen inspelen op de vraag.

De methode is te bestellen via uitgeverij DELUBASIn 2010 heeft Stichting AllaprimA een catalogus uitgegeven naar aanleiding van het symposium CHILDREN’S LABRYRINTH. Hierin hebben 4 kunstenaars uit verschillende landen deelgenomen.
Het boek kan via BLURB bekeken en besteld worden.
http://www.blurb.com/bookstore/detail/1603924


AREFS taide ja kulttuuri ry is bezig een boek samen te stellen over het kunsteducatieproject THIS IS OUR NATURE. Stichting AllaprimA draagt bij aan de verwezenlijking hiervan. De publicatie is gepland op eind 2012.
uitgaven
 
 

©2009 AllaprimA Foundation. All rights reserved.
No reproduction by any means or in any language without prior permission of the author.