AllaprimA

foundation

background

friends

contributors

sponsors

AllaprimA Foundation

JAARVERSLAG 2010JAARVERSLAG
2010
stichting AllaprimA

het verslag 2010 van stichting AllaprimA zal worden gepubliceerd op de website

het bestuur

Het bestuur van stichting AllaprimA kijkt tevreden terug op de verschillende projecten en activiteiten in 2010. Dit jaarverslag geeft een beeld van de activiteiten die AllaprimA heeft ondernomen om de gestelde doelen te verwezenlijken.

Het bestuur hoopt in 2011 op de ingezette weg door te kunnen gaan en de internationale contacten te kunnen verstevigen en verbreden.

Het educatieve doel van de stichting staat in alle activiteiten centraal, door internationale samenwerking is het mogelijk om de opvattingen van de stichting op het gebied van kunstonderwijs uit te dragen. Tevens is gestart met het betrekken van kunstenaars in de ontwikkeling van educatieve kunstprojecten.

Stichting AllaprimA heeft op het gebied van kunsteducatie een grote reputatie opgebouwd die leidt tot samenwerking en uitwisseling van mogelijkheden en visies.

Er is besloten om het 20-jarig bestaan van de stichting in 2011op kleine schaal aandacht te geven.

het bestuur
Netty van Rotterdam voorzitter
Henk te Veldhuis secretaris
Marja de Jong penningmeester
stichting AllaprimA

activiteiten 2010
KUNSTEDUCATIE

“Bij stichting AllaprimA staat het ontwikkelen en ondersteunen van de beeldende ontwikkeling van jonge mensen centraal. In deze tijd, waarin het marktgerichte denken meer en meer leidt tot het gericht zijn op korte termijn effecten is het des te belangrijker om het belang van het ontwikkelen van de beeldende kwaliteiten voor ieder individu, maar ook voor de maatschappij als geheel duidelijk te maken.” is nog steeds actueel. Deze tekst is ieder jaar weer leidraad voor de activiteiten.

De unieke collectie kindertekeningen van stichting AllaprimA en het boek ‘kindertekeningen, een beeldverhaal’ blijven de bron waaruit telkens weer kan worden geput om de kwaliteit van het beeldend onderwijs te toetsen en te vergroten. D.m.v. cursessen, lezingen, seminars en tentoonstellingen rond deze collectie is het mogelijk om mensen in het onderwijs, maar ook kunstenaars en studenten te laten zien en ervaren op welke wijze goed beeldend onderwijs kan worden gegeven.

De samenwerking van de stichting met kunstcentrum Saksala ArtRadius is van grote betekenis, daardoor kan het streven van de stichting om de kwaliteit van het verbeelden en vormgeven te vergroten daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Samen met de jonge Finse kunst- en cultuurvereniging AREFS werkt stichting AllaprimA aan kunstprojecten voor het lager- en voortgezet onderwijs.

In 2010 heeft Marja de Jong samen met Jolanda Schouten van de KunstLinie in Almere deelgenomen aan de InSEA conferentie in Rovaniemi Finland met de presentatie NATURALLY ART. Gedurende de conferentie is er gesproken en gediscussieerd met profesionals uit verschillende landen.

Stichting AllaprimA is uitgenodigd om een symposium te verzorgen tijdens het InSEA art education congress in Budapest in juni 2011. Marja de Jong zal daar twee presentaties en discussies voor haar rekening nemen.

Tijdens het samenwerkingsproject CROSSROADS SAKSALANHARJU hebben de scholen de mogelijkheid gekregen de presentaties van de kunstenaars bij te wonen.

De kunstenaars in het symposium CHILDREN’S LABYRINTH hebben actief deelgenomen aan de workshops voor verschillende schoolklassen.

Met de start van THIS IS OUR NATURE in het najaar van 2010 is een groot onderzoeksprogramma gestart, waarbij de manier waarop kinderen hun omgeving zien en ervarencentraal staat.. Dit project zal verschillende jaren in beslag nemen.

ARTIST-IN-RESIDENCE en KUNST/EDUCATIE PROJECTEN

Stichting AllaprimA steunt jonge kunstenaars die gedurende hun verblijf in kunstcentrum Saksala ArtRadius actief betrokken zijn bij workshops op scholen in de regio.

In 2010 heeft Dominique van Ipenburg Nederland deel uitgemaakt van dit programma.

De plannen voor het internationale samenwerkingsproject op het gebied van kunstonderwijs TRIANGLE ROCK is in 2010 opgenomen in THIS IS OUR NATURE en A LOVELY PLACE. Hierdoor is het mogelijk om het niveau van het beeldend onderwijs te vergroten, doordat er kennis en inzichten uitgewisseld en gedeeld worden. De internationale samenwerking is gebaseerd op kunstenaars uitwisseling en samenwerking op verschillende locaties in Europa. De kunstenaars spelen een rol in een onderwijsproject met locale scholen. Verschillende residencies zijn geïnteresseerd.

De kunstenaar Ilse van den Berk heeft ook in 2010 een aantal korte periodes als residence artist doorgebracht en daarbij een begin gemaakt met het art education project THIS IS OUR NATURE.
Dit project is opgezet als internationaal een samenwerkingsproject waarin kunstcentra en scholen op geïsoleerde locaties in Europa een uitwisseling dmv kunstenaars zouden opzetten. De internationale component is nog niet ontwikkeld, maar een locale invulling is al wel gestart. Arts Council Finland, Arts Coucil Etelä-Savo en Haukivuoren Aluejohtokunta hebben naast stichting AllaprimA bijgedragen aan THIS IS OUR NATURE.

THIS IS OUR NATURE zal worden opgenomen in het project A LOVELY PLACE, waarin de Nederlandse organisatie SART de coordinator zal zijn. Kleine locaties in Nederland, Finland en Zweden zullen hierbij samenwerken. A LOVELY PLACE is een LEADER+ project van de Europese Unie.

Het international kunstproject CROSSROADS SAKSALANHARJU is gestart in 2009 en heeft in 2010 een vervolg gehad. Het project is opgezet om kunstenaars uit te nodigen en uit te dagen een uitwisseling d.m.v. hun artistieke kwaliteiten tot stand te brengen. Hierbij spelen verschillen in achtergrond en de verschillen tussen native en migrant een rol. Stichting AllaprimA heeft Ilse van den Berk, Siard Haantjes en Marja de Jong als Nederlandse vertegenwoordigers uitgenodigd om in dit project deel te nemen. Verdere geselcteerde kunstenaars in 2010: Alexander Nikitin Rusland, Tiina Mielonen Finland, Anna-Lea Kopperi Finland, Paal Joomas Noorwegen en Matiass Jansons Letland. CROSSROADS SAKSALANHARJU is verder gefinancieerd door Arts Council Finland, Nordic Culture Fund en Nordic Culture Point.


In 2010 heeft Stichting AllaprimA deel uitgemaakt van de selectiecommissie en bijgedragen aan het internationale SYMPOSIUM CHILDREN’S LABYRINTH
Kinderen komen hierdoor in een natuurlijke omgeving spelenderwijs in aanraking met vormgeving, architectuur en kunst. Deelnemende kunstenaars: Nadia Zubareva Rusland, Marc Walter Canada, David Kochavi Israel, Rumen Dimitrov, Bulgaria en Marjan Booy Nederland.

De combinatie kunst en natuur zal een stimulans zijn om het beeldend vermogen van kinderen te onderhouden en te stimuleren. Naast stichting AllaprimA participeren in het SYMPOSIUM CHILDREN’S LABYRINTH de Finse Arts Council, de Arts Council van Quebec en verschillende locale organisaties.

Samen met kunstcentrum Saksala ArtRadius heeft stichting AllaprimA een catalogus gepubliceerd over het symposium.

PUBLICITEIT

WEBSITE www.allaprima.org
De website van stichting AllaprimA is in 2010 grotendeels vernieuwd. Van een ‘frame’ website is overgegaan op een vormgeving die de vindbaarheid vergroot. Daarbij is de inhoud ook herzien en er zijn veel pagina’s toegevoegd. Het uiterlijk heeft schijnbaar weinig wijzingen ondergaan, maar is toch veel functioneler geworden.

Een website is nooit een afgerond geheel en er wordt dan ook voortdurend gewerkt aan updates en vindbaarheid.

Voor de wijziging was het aantal bezoekers van de website ongeveer 1000 per maand, na de wijzingen is dit met ruim 50% gestegen. De page rank van de home page staat op 4/10 wat als goed gekwalificeerd kan worden voor een website waar geen bijzondere SEO aan is toegevoegd.

UITGAVE ‘KINDERTEKENINGEN, EEN BEELDVERHAAL’

Ondanks dat de uitgave ‘kindertekeningen, een beeldverhaal’ al in 2001 het licht heeft gezien, is het nog steeds actueel.
Tijdens de COBRA tentoonstelling in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel – België heeft het boek deel uitgemaakt van uitgaven die speciaal voor deze tentoonstelling geselecteerd waren. Het heeft daardoor de aandacht voor het boek weer vergroot.

SOCIALE MEDIA

Op LinkedIn is een groep gestart om het gedachtengoed van stichting AllaprimA uit te dragen en deze groep heeft een groeiend aantal leden die geïnteresseerd is in de ideeën van de stichting.

http://www.linkedin.com/companies/allaprima-foundation
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1951339
AllaprimA Art
In the AllaprimA Art group members share the interest for developing the quality of art education. They are also interested in building international art and art education projects.
The AllaprimA Foundation Netherlands is a Non-Profit organization in the field of art, design, art education.
The Foundation has an interesting and huge collection of child art in loan to the AllaprimA MuseuM of art centre Saksala ArtRadius - Finland.
The AllaprimA Foundation organizes lectures, exhibitions, master classes, exchanges and collaboration projects in the field transcultural exchange.

bestuur

De bestuurssamenstelling is niet gewijzigd in 2010.

vrienden en donateurs van stichting AllaprimA

De collectie kindertekeningen in het AllaprimA MuseuM heeft inmiddels regelmatig deel uitgemaakt van lezingen en presentaties.

Stichting AllaprimA heeft in 2010 financieel bijgedragen aan:
- artist-in-residence programma 2008/2010,
de student docent beelden vakken Windesheim Celine Roesthuis heeft gedurende haar verblijf van 3 maanden gebruik kunnen maken van de expertise en het bronnenmateriaal van stichting AllaprimA om zich in de mogelijkheden van het beeldend te kunnen vediepen.
- het in stand houden van de AllaprimA collectie boeken over kunst en kunstonderwijs en de naslagwerken met beeldend materiaal over alle mogelijke onderwerpen in de bibliotheek.
- de mogelijkheid bezoeken te brengen aan verschillende kunstcentra in New England en daar de kunstonderwijsprogramma’s te bestuderen.
- internationaal samenwerkingsproject CROSSROADS SAKSALANHARJU
de deelname van de Nederlandse kunstenaar Ilse van den Berk.

Wij hopen ook in 2010 op (financiële) steun van velen.
Vrienden van stichting AllaprimA hebben een streepje voor en kunnen reductie krijgen op een verblijf en/of cursus in kunstcentrum Saksala ArtRadius, een mooie gelegenheid om te zien hoe de collectie zich in een nieuwe omgeving ontwikkelt en (het onbekende) Finland eens aan een onderzoek te onderwerpen.

Vrienden krijgen 5% korting op een schildercursus in het kunstcentrum
Donateurs krijgen 5% korting op een schildercursus en op het verblijf in het kunstcentrum
Sponsors krijgen 10% korting op een schildercursus en op het verblijf in het kunstcentrum

Een bijdrage kan worden overgemaakt door storting op rekening van stichting AllaprimA:
ING rekening 6318789 ,
o.v.v. bijdrage 2011
als vriend minimaal € 10,=
als donateur minimaal € 25,=
als sponsor minimaal € 100,=.
hogere bedragen zijn natuurlijk van harte welkom

bedrijven kunnen stichting AllaprimA financieel steunen maar ook met goederen en diensten
het logo van het bedrijf wordt dan geplaatst op de sponsorpagina en bij bijdragen hoger dan 250€ wordt een link naar de bedrijfswebsite gemaakt

Onze hartelijke dank.

uitgaven

Het boek 'kindertekeningen, een beeldverhaal' en de methode 'uit de kunst' geven een beeld van de uitgangspunten voor het beeldend werken met kinderen en zijn beide nog verkrijgbaar.

'kindertekeningen, een beeldverhaal' kan besteld worden via mail@allaprima.org
De methode ‘Uit de kunst’ heeft ook in 2010 een groot aantal afnemers gehad en is te bestellen via uitgeverij DELUBAS
In 2010 heeft Stichting AllaprimA een catalogus uitgegeven naar aanleiding van het symposium CHILDREN’S LABRYRINTH. Hierin hebben 4 kunstenaars uit verschillende landen deelgenomen.
Het boek kan via BLURB bekeken en besteld worden.
http://www.blurb.com/bookstore/detail/1603924


 
 

©2009 AllaprimA Foundation. All rights reserved.
No reproduction by any means or in any language without prior permission of the author.