AllaprimA

foundation

background

friends

contributors

sponsors

AllaprimA Foundation

JAARVERSLAG 2009JAARVERSLAG
2009
stichting AllaprimA

het verslag 2009 van stichting AllaprimA zal worden gepubliceerd op de website

het bestuur

Het bestuur van stichting AllaprimA kijkt tevreden terug op 2009. Dit jaarverslag geeft een beeld van de activiteiten die AllaprimA heeft ondernomen om de gestelde doelen te verwezenlijken.

Het bestuur hoopt in 2010 verschillende eerder in gang gezette plannen daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.

Aan het educatieve doel van de stichting wordt onverminderd gewerkt, daarnaast is in 2009 de internationale samenwerking verder van de grond gekomen.

Stichting AllaprimA heeft op het gebied van kunsteducatie een grote reputatie opgebouwd die leidt tot samenwerking en uitwisseling van mogelijkheden en visies.

In 2010 zal het bestuur zich gaan bezighouden met het voorbereiden van het 20-jarig bestaan van de stichting in 2011.

het bestuur
Netty van Rotterdam voorzitter
Henk te Veldhuis secretaris
Marja de Jong penningmeester
stichting AllaprimA

activiteiten 2009

KUNSTEDUCATIE

“Bij stichting AllaprimA staat het ontwikkelen en ondersteunen van de beeldende ontwikkeling van jonge mensen centraal. In deze tijd, waarin het marktgerichte denken meer en meer leidt tot het gericht zijn op korte termijn effecten is het des te belangrijker om het belang van het ontwikkelen van de beeldende kwaliteiten voor ieder individu, maar ook voor de maatschappij als geheel duidelijk te maken.” is nog steeds actueel. Deze tekst is ieder jaar weer leidraad voor de activiteiten.

De unieke collectie kindertekeningen van stichting AllaprimA en het boek ‘kindertekeningen, een beeldverhaal’ blijven de bron waaruit telkens weer kan worden geput om de kwaliteit van het beeldend onderwijs te toetsen en te vergroten. D.m.v. cursessen, lezingen en tentoonstellingen rond deze collectie is het mogelijk om mensen in het onderwijs, maar ook kunstenaars en studenten te laten zien en ervaren op welke wijze goed beeldend onderwijs kan worden gegeven.

In 2009 is gestart met het ontwikkelen van een vervolg van het art education project OpeArtEdu. Gebaseerd op de resultaten van dit project in Mikkeli – Finland zijn er plannen om internationale uitwisselingen tot stand te brengen, waarin het werk van kinderen aanleiding is om op beeldende wijze te reageren. De eerste plannen zijn gericht op Sint Petersburg. Om dit idee te kunnen verwerkelijken zijn sponsors noodzakelijk en dat vergt altijd een lange adem.

Tijdens en na het TransCultural Exchange congress in Boston in april 2009 hebben bezoeken aan verschillende kunstcentra in Vermont, New Hampshire en Massachusetts een beeld gegeven van de kwaliteit die door deze centra kan worden gestimuleerd.

Er zijn plannen in ontwikkeling voor internationale Master Classes art and art education, de expertise van stichting AllaprimA vormt hiervoor de basis.

klaslokaal waar de kunstlessen in Johnson Vermont plaatsvinden

De samenwerking van de stichting met kunstcentrum Saksala ArtRadius is van grote betekenis, daardoor kan het streven van de stichting om de kwaliteit van het verbeelden en vormgeven te vergroten daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Samen met de jonge Finse kunst- en cultuurvereniging AREFS werkt stichting AllaprimA aan kunstprojecten voor het lager- en voortgezet onderwijs.

Stichting AllaprimA is uitgenodigd om een symposium te verzorgen tijdens het InSEA art education congress in Rovaniemi in juni 2010. Samen met Jolanda Schouten van de KunstLinie in Almere zal Marja de Jong de presentatie en discussie verzorgen.

ARTIST-IN-RESIDENCE

Stichting AllaprimA steunt jonge kunstenaars die gedurende hun verblijf in kunstcentrum Saksala ArtRadius actief betrokken zijn bij workshops op scholen in de regio.

In 2009 heeeft Céline Roesthuis Nederland deel uitgemaakt van dit programma.

De kunstnaar Ilse van den Berk heeft hier in 2009 een aantal korte periodes als residence artist doorgebracht om haar werk in deze geïsoleerde omgeving verder te verdiepen.

CROSSROADS SAKSALANHARJU

Het international kunstproject CROSSROADS SAKSALANHARJU is opgezet om kunstenaars uit te nodigen en uit te dagen een uitwisseling d.m.v. hun artistieke kwaliteiten tot stand te brengen. Hierbij spelen verschillen in achtergrond en de verschillen tussen native en migrant een rol. Stichting AllaprimA heeft Ilse van den Berk als Nederlandse vertegenwoordiger uitgenodigd om in dit project deel te nemen.

SYMPOSIUM CHILDREN’S LABYRINTH

Voor 2010 is een symposium gepland om kunstwerken in het speciale kinderlabyrint te gaan plaatsen. Stichting AllaprimA maakt deel uit van de selectiecommissie en steunt de uitvoering van dit belangrijke project. Kinderen komen hierdoor in een natuurlijke omgeving spelenderwijs in aanraking met vormgeving, architectuur en kunst.
De combinatie kunst en natuur zal een stimulans zijn om het beeldend vermogen van kinderen te onderhouden en te stimuleren. Naast stichting AllaprimA participeren in dit project de Finse Arts Council, de Arts Council van Quebec en verschillende locale organisaties.

TRIANGLE ROCK

De internationale samenwerking kan het niveau van het beeldend onderwijs vergroten, doordat er kennis en inzichten uitgewisseld en gedeeld worden. Het internationale samenwerkingsproject TRIANGLE ROCK is gebaseerd op kunstenaars uitwisseling en samenwerking op verschillende locaties in Europa. De kunstenaars spelen een rol in een onderwijsproject met locale scholen. Verschillende residencies zijn geïnteresseerd, het project is in de fase van subsidieaanvragen.

PUBLICITEIT

WEBSITE www.allaprima.org

De website van stichting AllaprimA is in 2009 grotendeels vernieuwd. Van een ‘frame’ website is overgegaan op een vormgeving die de vindbaarheid vergroot. Daarbij is de inhoud ook herzien en er zijn veel pagina’s toegevoegd. Het uiterlijk heeft schijnbaar weinig wijzingen ondergaan, maar is toch veel functioneler geworden.

Een website is nooit een afgerond geheel en er wordt dan ook voortdurend gewerkt aan updates en vindbaarheid.

Voor de wijziging was het aantal bezoekers van de website ongeveer 1000 per maand, na de wijzingen is dit met ruim 50% gestegen. De page rank van de home page staat op 4/10 wat als goed gekwalificeerd kan worden voor een website waar geen bijzondere SEO aan is toegevoegd.

UITGAVE ‘KINDERTEKENINGEN, EEN BEELDVERHAAL’

Ondanks dat de uitgave ‘kindertekeningen, een beeldverhaal’ al in 2001 het licht heeft gezien, is het nog steeds actueel.
Tijdens de COBRA tentoonstelling in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel – België heeft het boek deel uitgemaakt van uitgaven die speciaal voor deze tentoonstelling geselecteerd waren. Het heeft daardoor de aandacht voor het boek weer vergroot.

SOCIALE MEDIA

Op LinkedIn is een groep gestart om het gedachtengoed van stichting AllaprimA uit te dragen en deze groep heeft een groeiend aantal leden die geïnteresseerd is in de ideeën van de stichting.

http://www.linkedin.com/companies/allaprima-foundation

http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1951339
AllaprimA Art
"In the AllaprimA Art group members share the interest for developing the quality of art education. They are also interested in building international art and art education projects.
The AllaprimA Foundation Netherlands is a Non-Profit organization in the field of art, design, art education.
The Foundation has an interesting and huge collection of child art in loan to the AllaprimA MuseuM of art centre Saksala ArtRadius - Finland.
The AllaprimA Foundation organizes lectures, exhibitions, master classes, exchanges and collaboration projects in the field…"

bestuur

De bestuurssamenstelling is niet gewijzigd in 2009.

vrienden en donateurs van stichting AllaprimA

De collectie kindertekeningen in het AllaprimA MuseuM heeft inmiddels regelmatig deel uitgemaakt van lezingen en presentaties.

Stichting AllaprimA heeft in 2009 financieel bijgedragen aan:
- artist-in-residence programma 2008/2009,
de student docent beelden vakken Windesheim Celine Roesthuis heeft gedurende haar verblijf van 3 maanden gebruik kunnen maken van de expertise en het bronnenmateriaal van stichting AllaprimA om zich in de mogelijkheden van het beeldend te kunnen vediepen.
- het in stand houden van de AllaprimA collectie boeken over kunst en kunstonderwijs en de naslagwerken met beeldend materiaal over alle mogelijke onderwerpen in de bibliotheek.
- de mogelijkheid bezoeken te brengen aan verschillende kunstcentra in New England en daar de kunstonderwijsprogramma’s te bestuderen.
- internationaal samenwerkingsproject CROSSROADS SAKSALANHARJU
de deelname van de Nederlandse kunstenaar Ilse van den Berk.

Wij hopen ook in 2009 op (financiële) steun van velen.
Vrienden van stichting AllaprimA hebben een streepje voor en kunnen reductie krijgen op een verblijf en/of cursus in kunstcentrum Saksala ArtRadius, een mooie gelegenheid om te zien hoe de collectie zich in een nieuwe omgeving ontwikkelt en (het onbekende) Finland eens aan een onderzoek te onderwerpen.

Vrienden krijgen 5% korting op een schildercursus in het kunstcentrum
Donateurs krijgen 5% korting op een schildercursus en op het verblijf in het kunstcentrum
Sponsors krijgen 10% korting op een schildercursus en op het verblijf in het kunstcentrum

Een bijdrage kan worden overgemaakt door storting op rekening van stichting AllaprimA:
ING rekening 6318789 ,
o.v.v. bijdrage 2010
als vriend minimaal € 10,=
als donateur minimaal € 25,=
als sponsor minimaal € 100,=.
hogere bedragen zijn natuurlijk van harte welkom

bedrijven kunnen stichting AllaprimA financieel steunen maar ook met goederen en diensten
het logo van het bedrijf wordt dan geplaatst op de sponsorpagina en bij bijdragen hoger dan 250€ wordt een link naar de bedrijfswebsite gemaakt

Onze hartelijke dank.

uitgaven

Het boek 'kindertekeningen, een beeldverhaal' en de methode 'uit de kunst' geven een beeld van de uitgangspunten voor het beeldend werken met kinderen en zijn beide nog verkrijgbaar.

'kindertekeningen, een beeldverhaal' kan besteld worden via mail@allaprima.org
De methode ‘Uit de kunst’ heeft ook in 2009 een groot aantal afnemers gehad en is te bestellen via uitgeverij DELUBAS
 
 

©2009 AllaprimA Foundation. All rights reserved.
No reproduction by any means or in any language without prior permission of the author.