AllaprimA

foundation

background

friends

contributors

sponsors

AllaprimA Foundation

JAARVERSLAG 2008JAARVERSLAG 2008
stichting AllaprimAhet bestuur

Het bestuur van stichting AllaprimA brengt dit jaar alweer het 17e jaarverslag uit. Het doet ons veel genoegen alle betrokken vrienden, donateurs, sponsors en belangstellenden verslag te doen over het jaar 2008.

Allereerst wensen wij iedereen een stralend en kleurrijk 2009.

In 2008 hebben de activiteiten van de stichting voornamelijk in Finland plaatsgevonden, echter nieuwe internationale samenwerking krijgt steeds meer vorm.

Veel Nederlanders blijven betrokken bij de ontwikkelingen van AllaprimA. Wij hopen dat zich dit het komend jaar voortzetten.

het bestuur
Netty van Rotterdam voorzitter
Henk te Veldhuis secretaris
Marja de Jong penningmeester
stichting AllaprimA


ACTIVITEITEN 2008


KUNSTEDUCATIE
“Bij stichting AllaprimA staat het ontwikkelen en ondersteunen van de beeldende ontwikkeling van jonge mensen centraal. In deze tijd, waarin het marktgerichte denken meer en meer leidt tot het gericht zijn op korte termijn effecten is het des te belangrijker om het belang van het ontwikkelen van de beeldende kwaliteiten voor ieder individu, maar ook voor de maatschappij als geheel duidelijk te maken.” is nog steeds actueel. Deze tekst uit het jaarverslag 2007 is ook in 2008 leidraad geweest voor de activiteiten.

Het project OpeArtEdu dat in samenwerking met de regionale Arts Council (Etelä-Savon Taidetoimikunta), art centre Saksala ArtRadius en de afdeling onderwijs van de gemeente Mikkeli in 2007 is gestart, heeft in 2008 geleid tot de tentoonstelling SILMÄT AUKI – OPEN EYES en een tweede symposium NATURALLY ART – LUONNOLLISESTI TAIDE.

De unieke collectie kindertekeningen van stichting AllaprimA en het boek ‘kindertekeningen, een beeldverhaal’ blijven de bron waaruit telkens weer kan worden geput om de kwaliteit van het beeldend onderwijs te toetsen en te vergroten.


OpeArtEdu  

Zoals vermeld in het jaarverslag 2007 is het art education project OpeArtEdu gestart in september 2007. Het uitgangspunt is om samen met een geselecteerde groep leerkrachten te werken aan de inhoud van het curriculum art education. Hierin staat het ontwikkelen van de beeldtaal centraal.

Gedurende het voorjaar 2008 zijn er workshops in verschillende scholen gegeven waar de deelnemende leerkrachten een practische uitwerking van de behandelde visie te zien hebben gekregen.

Gestreefd wordt naar een bruikbare omzetting van theorie in praktijk met behoud van specifieke verworvenheden van de Finse regio.
Deze uitwisseling in visie, werkwijze, schoolplan en gebruik van de beeldende middelen is een verrijking voor alle partijen.

De stichting streeft er naar om de kwaliteit van het verbeelden en vormgeven te vergroten en zoveel mogelijk personen en organisaties bij de ontwikkeling daarvan te betrekken.

SYMPOSIUM ART EDUCATION
NATURALLY ART – LUONNOLLISESTI TAIDE

samen met de voorzitter van de regionale Arts Council in gesprek over de betekenis van kunstonderwijs

In 2007 is gestart met het eerste symposium
NATURALLY ART – LUONNOLLISESTI TAIDE

Dit internationale art education symposium heeft als doel om betrokkenen uit diverse landen vanuit verschillende invalshoeken met de mogelijkheden en de ontwikkelingen van het verbeelden bezig te laten zijn en elkaar te inspireren.

Bij het tweede symposium waren betrokken:
stichting AllaprimA (NL)
art centre Saksala ArtRadius (FIN)
Etelä-Savon Taidetoimikunta (FIN)
De KUNSTLINIE (NL)
verschillende Nederlandse en Finse kunstenaarsDe bijdrage van stichting AllaprimA op het gebied van de praktische uitwerking van theoretische ontwikkelingen is van onschatbare waarde.

onderdelen van het symposium:
werken met beelden
vocale experimenten
de natuur als bron
recycling


TENTOONSTELLING KINDERTEKENINGEN
SILMÄT AUKI – OPEN EYESIn de zomer is in het AllaprimA MuseuM in Haukivuori de tentoonstelling te zien geweest met het werk van kinderen uit scholen in Mikkeli. De werkstukken waren het resultaat van de binnen OpeArtEdu gehouden workshops en lessen van de leerkrachten zelf.
De directeur van het departement onderwijs van de gemeente mikkeli heeft de tentoonstelling geopend.

Het ligt in de bedoeling met een deel van de werken een tentoonstelling in St. Petersburg te maken.
ARTIST-IN-RESIDENCE

Stichting AllaprimA steunt jonge kunstenaars die gedurende hun verblijf in kunstcentrum Saksala ArtRadius actief betrokken zijn bij workshops op scholen in de regio.
In 2008 hebben de volgende kunstenaars meegewerkt in dit programma:
Cassie Thornton USA
Miyuki Kido JAPAN
Céline Roesthuis Nederland


vrienden en donateurs van stichting AllaprimA

Het feit dat de collectie kindertekeningen onderdak heeft gevonden in het AllaprimA MuseuM maakt het mogelijk om deze interessante serie werk deel uit te laten maken van diverse beeldene activiteiten

Stichting AllaprimA heeft in 2008 financieel bijgedragen aan:
- de tentoonstellingen in het AllaprimA MuseuM:
OPEN EYES – SILMÄT AUKI
- artist-in-residence programma 2007/2008,
de kunstenaar Cassie Thornton heeft een bijdrage gekregen om haar residence periode mogelijk te maken
- artist-in-residence programma 2008/2009
de student docent beelden vakken Windesheim Celine Roesthuis heeft gedurende haar verblijf van 3 maanden gebruik kunnen maken van de expertise en het bronnenmateriaal van stichting AllaprimA om zich in de mogelijkheden van het beeldend te kunnen vediepen.
- het verplaatsen naar de centrale ruimte van een deel van de bibliotheek met
de collectie boeken over tekenmethodes en achtergronden van het tekenonderwijs
de naslagwerken met beeldend materiaal over alle mogelijke onderwerpen-

Wij hopen ook in 2009 op (financiële) steun van velen.
Vrienden van stichting AllaprimA hebben een streepje voor en kunnen reductie krijgen op een verblijf en/of cursus in kunstcentrum Saksala ArtRadius, een mooie gelegenheid om te zien hoe de collectie zich in een nieuwe omgeving ontwikkelt en (het onbekende) Finland eens aan een onderzoek te onderwerpen.

Vrienden krijgen 5% korting op een schildercursus in het kunstcentrum
Donateurs krijgen 5% korting op een schildercursus en op het verblijf in het kunstcentrum
Sponsors krijgen 10% korting op een schildercursus en op het verblijf in het kunstcentrum

Een bijdrage kan worden overgemaakt door storting op rekening van stichting AllaprimA:
ABN AMRO 40.84.51.610
Postbank rekening 6318789 ,
o.v.v. bijdrage 2009
als vriend minimaal € 10,=
als pivé donateur minimaal € 25,=
als privé sponsor minimaal € 100,=.
hogere bedragen zijn natuurlijk van harte welkom

bedrijven kunnen stichting AllaprimA financieel steunen maar ook met goederen en diensten
het logo van het bedrijf wordt dan geplaatst op de sponsorpagina en bij bijdragen hoger dan 250€ wordt een link naar de bedrijfswebsite gemaakt

Onze hartelijke dank.

UITGAVENHet boek 'kindertekeningen, een beeldverhaal' en de methode 'uit de kunst' geven een beeld van de uitgangspunten voor het beeldend werken met kinderen en zijn beide nog verkrijgbaar.

'kindertekeningen, een beeldverhaal' kan besteld worden via mail@allaprima.org
Uit de kunst heeft nieuwe omslagen gekregen bij de herdruk en is te bestellen via uitgeverij DELUBAS
 


 

©2009 AllaprimA Foundation. All rights reserved.
No reproduction by any means or in any language without prior permission of the author.