AllaprimA

foundation

background

friends

contributors

sponsors

AllaprimA Foundation

JAARVERSLAG 2007Het verslag van 2007

het bestuur

Het doet het bestuur van stichting AllaprimA veel plezier alle betrokken vrienden, donateurs, sponsors en belangstellenden verslag te doen over het jaar 2007.

Allereerst wensen wij iedereen een helder en kunstzinnig 2008.

De meeste activiteiten van de stichting worden voorlopig nog in Finland georganiseerd, de samenwerking met diverse landen in Europa krijgt echter steeds meer vorm.

Het is plezierig dat ondanks de afstand nog veel Nederlanders betrokken zijn bij de ontwikkelingen van AllaprimA. Wij hopen dat zich dit het komend jaar voortzetten.

het bestuur
Netty van Rotterdam voorzitter
Henk te Veldhuis secretaris
Marja de Jong penningmeester
stichting AllaprimA


EU-project ART ENLARGES THE AREA in 2007

Saksala ArtRadius heeft in 2006 het EU-project ART ENLARGES THE AREA toegewezen gekregen. Art education is daarin een belangrijk onderdeel. Om dit onderdeel goed te kunnen uitwerken wordt een beroep gedaan op de kennis en de inzichten vertegenwoordigd in stichting AllaprimA .

Een groep kunstenaars die hun specifieke aanpak kunnen overdragen aan kinderen en leerkrachten heeft een begin gekregen in 2007. Kunstenaars met verschillende achtergronden, maar allemaal met een praktische instelling t.a.v. het werken met kinderen hebben hun ideeën onder woorden gebracht en er is een begin gemaakt om een goede werkwijze tot stand te laten komen.

Er is een begin gemaakt aan een programma voor scholen en leerkrachten om de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden te vergroten. Hierin wordt samengewerkt met de regionale Arts Council en de gemeente Mikkeli.

In de zomer van 2007 is het eerste internationaal art education symposium georganiseerd waarin stichting AllaprimA een belangrijke rol heeft gespeeld.

Er wordt gezocht naar samenwerking met academies en hogescholen op het gebied van art (education). Dit plan staat nog in de kinderschoenen, maar heeft interessante mogelijkheden om de verworvenheden van stichting AllaprimA uit te dragen.
 


ACTIVITEITEN 2007

De tekst uit het verslag 2006 “Bij stichting AllaprimA staat het ontwikkelen en ondersteunen van de beeldende ontwikkeling van jonge mensen centraal. In deze tijd, waarin het marktgerichte denken meer en meer leidt tot het gericht zijn op korte termijn effecten is het des te belangrijker om het belang van het ontwikkelen van de beeldende kwaliteiten voor ieder individu, maar ook voor de maatschappij als geheel duidelijk te maken.” is nog steeds actueel.In samenwerking met de regionale Arts Council (Etelä-Savon Taidetoimikunta), art centre Saksala ArtRadius en de afdeling onderwijs van de gemeente Mikkeli zijn in 2007 diverse programma’s gestart.

Als basis voor de verschillende projecten dient de bijzondere collectie kindertekeningen van stichting AllaprimA en het boek ‘kindertekeningen, een beeldverhaal’.
bijeenkomst hoofden van scholen en hoofd afdeling onderwijs van de gemeente Mikkeli
ter voorbereiding van het project OpeArtEdu voor leerkrachten basis- en voortgezetonderwijs


Het werk van Nederlandse kinderen is een ware inspiratiebron voor iedereen die zich bezig houdt met kunstonderwijs.

Ieder jaar staat een deel van de collectie centraal in een tentoonstelling kindertekenen. Gedurende een groot deel van het jaar is deze voor het publiek toegankelijk.
De tentoonstelling in 2007 is gebouwd rond het thema CHILD and EXPRESSION

Met fotomateriaal, schilderingen, prints en ruimtelijk werk uit de collectie wordt een beeld gegeven van de zeggingskracht in het kinderlijke verbeelden.Het art education project OpeArtEdu is gestart in september 2007. Het uitgangspunt is om samen met een geselecteerde groep leerkrachten te werken aan de inhoud van het curriculum art education. Hierin staat het ontwikkelen van de beeldtaal centraal.

Een deel van het project bestaat uit workshops voor de deelnemende leerkrachten waarin hun eigen vaardigheden en de relatie met de lespraktijk

Gestreefd wordt naar een bruikbare omzetting van theorie in praktijk met behoud van specifieke verworvenheden van de Finse regio.
Deze uitwisseling in visie, werkwijze, schoolplan en gebruik van de beeldende middelen is een verrijking voor alle partijen.

De stichting streeft er naar om de kwaliteit van het verbeelden en vormgeven te vergroten en zoveel mogelijk personen en organisaties bij de ontwikkeling daarvan te betrekken.


kunstenaars en kunstpedagogen in gesprek over hun visie op het beeldend onderwijs

   

In 2007 is gestart met het eerste symposium
NATURALLY ART – LUONNOLLISESTI TAIDE

Dit internationale art education symposium heeft als doel om betrokkenen uit diverse landen vanuit verschillende invalshoeken met de mogelijkheden en de ontwikkelingen van het verbeelden bezig te laten zijn en elkaar te inspireren.

Bij dit eerste symposium waren betrokken:
stichting AllaprimA (NL)
art centre Saksala ArtRadius (FIN)
Etelä-Savon Taidetoimikunta (FIN)
De KUNSTLINIE (NL)

De bijdrage van stichting AllaprimA op het gebied van de praktische uitwerking van theoretische ontwikkelingen is van onschatbare waarde.

onderdelen van het symposium:
werken met beelden
vocale experimenten
de natuur als bron
recycling

KINDERBOUWBOS

   


In 2007 is het kinderbouwbos project verder uitgewerkt. Op diverse plaatsen rond het kunstcentrum krijgen kinderen onder leiding van kunstenaars de gelegenheid om vorm geven aan hun bouwsels.

De achterliggende gedachte is dat het voor kinderen van groot belang is om ‘werkelijk’ met de materie bezig te zijn. In deze tijd waarin de virtuele werkelijkheid de voelbare werkelijkheid aan het verdringen is, is het belangrijk aandacht te hebben voor echte ervaringen. Eennoodzakelijk gegeven in deze wereld waar voor kinderen weinig ruimte is om ongehinderd te kunnen vormgeven.In het voorjaar zijn workshops boetseren van bouwsels gegeven en de resultaten waren in een kleine tentoonstelling in het AllaprimA MuseuM te zien.VRIENDEN EN DONATEURS VAN stichting AllaprimA

Het feit dat de collectie kindertekeningen onderdak heeft gevonden in het AllaprimA MuseuM maakt het mogelijk om deze interessante serie werk deel uit te laten maken van diverse beeldene activiteiten

Stichting AllaprimA heeft in 2007 financieel bijgedragen aan:
- de tentoonstellingen in het AllaprimA MuseuM:
CHILD and EXPRESSION
- artist-in-residence programma 2007/2008, waarin jonge internationale kunstenaars, naast hun eigen programma ook aan kunstprojecten met en voor kinderen, zoals het kinderbouwbos en schilderfestivals werken
- het archiveren van de bibliotheek met
de collectie boeken over tekenmethodes en achtergronden van het tekenonderwijs
de vele naslagwerken met beeldend materiaal over alle mogelijke onderwerpen-

Wij hopen ook in 2008 op (financiële) steun van velen.
Vrienden van stichting AllaprimA hebben een streepje voor en kunnen reductie krijgen op een verblijf en/of cursus in kunstcentrum Saksala ArtRadius, een mooie gelegenheid om te zien hoe de collectie zich in een nieuwe omgeving ontwikkelt en (het onbekende) Finland eens aan een onderzoek te onderwerpen.

Vrienden krijgen 5% korting op een schildercursus in het kunstcentrum
Donateurs krijgen 5% korting op een schildercursus en op het verblijf in het kunstcentrum
Sponsors krijgen 10% korting op een schildercursus en op het verblijf in het kunstcentrum

Een bijdrage kan worden overgemaakt door storting op rekening van stichting AllaprimA:
Postbank rekening 6318789 ,
o.v.v. bijdrage 2008
als vriend minimaal € 10,=
als donateur minimaal € 25,=
als sponsor minimaal € 100,=.
hogere bedragen zijn natuurlijk van harte welkom

bedrijven kunnen stichting AllaprimA financieel steunen maar ook met goederen en diensten
het logo van het bedrijf wordt dan geplaatst op de sponsorpagina en bij bijdragen hoger dan 250€ wordt een link naar de bedrijfswebsite gemaakt

Onze hartelijke dank.


UITGAVENHet boek 'kindertekeningen, een beeldverhaal' en de methode 'uit de kunst' geven een beeld van de uitgangspunten voor het beeldend werken met kinderen en zijn beide nog verkrijgbaar.Uit de kunst is te bestellen via uitgeverij DELUBAS en 'kindertekeningen, een beeldverhaal' kan besteld worden via mail@allaprima.org 

©2009 AllaprimA Foundation. All rights reserved.
No reproduction by any means or in any language without prior permission of the author.