AllaprimA

foundation

background

friends

contributors

sponsors

AllaprimA Foundation

JAARVERSLAG 2006Het verslag van 2006.

Het doet het bestuur van stichting AllaprimA veel plezier alle betrokken vrienden, donateurs en sponsors een verslag van het jaar 2006 te geven.

Allereerst wensen wij u een bijzonder, actief en artistiek 2007 en hopen dat u de informatie die in deze nieuwsbrief staat, u een beeld geeft van de ontwikkelingen van stichting AllaprimA.

Het verslag van stichting AllaprimA maakt deel uit van het totale verslag van kunstcentrum Saksala ArtRadius. Dit jaar zijn alle andere delen van deze nieuwsbrief in het Engels, omdat het aantal buitenlandse bezoekers van de website, de Nederlandstaligen verre overtreffen.

De meeste activiteiten van de stichting vinden op dit moment in Finland plaats, maar verdere internationalisering groeit gestaag.

Ondanks de afstand zijn er nog veel Nederlanders betrokken bij de ontwikkelingen van AllaprimA. Wij hopen dat zich dit het komend jaar  voortzetten.

het bestuur
Netty van Rotterdam voorzitter
Henk te Veldhuis secretaris
Marja de Jong penningmeester


tentoonstelling VIEW ON CHILDREN'S PAINTINGS 2
COLLECTIE KINDERTEKENINGENBij stichting AllaprimA staat het ontwikkelen en ondersteunen van de beeldende ontwikkeling van jonge mensen centraal. In deze tijd, waarin het marktgerichte denken meer en meer leidt tot het gericht zijn op korte termijn effecten is het des te belangrijker om het belang van het ontwikkelen van de beeldende kwaliteiten voor ieder individu, maar ook voor de maatschappij als geheel duidelijk te maken.

Investeren in de toekomst is iets dat een werkelijke visie van beleidsmakers vraagt en aan die inzichten wil de stichting haar steentje aan bijdragen.  

Het feit dat de collectie kindertekeningen onderdak heeft gevonden in het AllaprimA MuseuM van kunstcentrum saksala ArtRadius maakt het mogelijk om deze interessante serie werkstukken deel uit te laten maken van diverse  beeldene activiteiten, varierend van tentoonstellingen tot (internationale) symposia over kunstonderwijs.

In het najaar van 2006 is de tweede tentoonstelling 'view on children's paintings' ingericht en is en begin gemaakt met een programma voor een permanente bijscholing op het gebied van beeldend onderwijs. Dit programma zal in de zomermaanden ook aan internationale leerkrachten worden aangeboden.


   EU-project ART ENLARGES THE AREA

Saksala ArtRadius heeft in 2006 het EU-project ART ENLARGES THE AREA toegewezen gekregen. Art education is daarin een belangrijk onderdeel. Om dit onderdeel goed te kunnen uitwerken wordt een beroep gedaan op de kennis en de inzichten vertegenwoordigd in stichting AllaprimA .

In de plannen is opgenomen een permanente groep kunstenaars die hun specifieke aanpak kunnen overdragen aan kinderen en leerkrachten.

Er wordt gewerkt aan een programma voor scholen en leerkrachten om de vakinhoudelijke kennis en vaardigheden te vergroten. Hierin wordt samengewerkt met de regionale Arts Council en de gemeente Mikkeli.

In de zomer van 2007 wordt een internationaal art education symposium georganiseerd waarin stichting AllaprimA een belangrijke rol zal spelen.
KUNSTENAARS EN ONDERWIJS


tentoonstelling workshop Jolanda Schouten met leerlingen middelbare school Haukivuori


De Nederlandse kunstenaar en consultant van het CKV Jolanda Schouten heeft in september 2006 een periode in het kunstcentrum gewerkt en tijdens haar verblijf zich intensief verdiept in de mogelijkheden het beeldend onderwijs een goede basis te geven.

In een workshop met de 1e klas van de middelbare school hebben leerlingen en leerkracht onder haar inspirerende leiding naar nieuwe vormen gezocht om uitdrukking te geven aan wat belangrijk kan zijn voor je.


KINDERBOUWBOS

   

Een ander interessant project waar stichting AllaprimA bij betrokken is is het kinderbouwbos.Op diverse plaatsen rond het kunstcentrum kunnen kinderen onder leiding van kunstenaars vorm geven aan hun bouwsels.

Een deel van het project bestaat uit het opzetten van een programma voor het onderwijs om deze activiteiten in de lessen een plaats te geven.

De bedoeling is kinderen een plek te geven waar naar hartelust getimmerd en gebouwd kan worden. Een noodzakelijk gegeven in deze wereld waar voor kinderen weinig ruimte is om ongehinderd te kunnen vormgeven.

Het kinderbouwbos kan een voorbeeld worden voor andere locaties

   

deel van het kinderbouwbos in art centre Saksala ArtRadius - woning Mari Shields


VRIENDEN EN DONATEURS VAN stichting AllaprimA

Het feit dat de collectie kindertekeningen onderdak heeft gevonden in het AllaprimA MuseuM maakt het mogelijk om deze interessante serie werk deel uit te laten maken van diverse  beeldene activiteiten

Stichting AllaprimA heeft in 2006 financieel bijgedragen aan:
- de tentoonstellingen in het AllaprimA MuseuM:
a view on children's paintings 2
- FLY IN THE SKY educatief programma voor leerkrachten en kinderen basisonderwijs
- artist-in-residence programma 2006/2007, waarin jonge internationale kunstenaars, naast hun eigen programma ook aan kunstprojecten met en voor kinderen, zoals het kinderbouwbos en schilderfestivals werken
- het archiveren van de bibliotheek met
de collectie boeken over tekenmethodes en achtergronden van het tekenonderwijs
de vele naslagwerken met beeldend materiaal over alle mogelijke onderwerpen-

Wij hopen ook in 2007 op (financiële) steun van velen.
Vrienden van stichting AllaprimA hebben een streepje voor en kunnen reductie krijgen op een verblijf en/of cursus in kunstcentrum Saksala ArtRadius, een mooie gelegenheid om te zien hoe de collectie zich in een nieuwe omgeving ontwikkelt en (het onbekende) Finland eens aan een onderzoek te onderwerpen.

Vrienden krijgen 5% korting op een schildercursus in het kunstcentrum
Donateurs krijgen 5% korting op een schildercursus en op het verblijf in het kunstcentrum
Sponsors krijgen 10% korting op een schildercursus en op het verblijf in het kunstcentrum

Een bijdrage kan worden overgemaakt door storting op rekening van stichting AllaprimA:
ABN AMRO 40.84.51.610
Postbank rekening 6318789 ,
o.v.v. bijdrage 2007
als vriend minimaal € 10,=
als donateur minimaal € 25,=
als sponsor minimaal € 100,=.
hogere bedragen zijn natuurlijk van harte welkom

bedrijven kunnen stichting AllaprimA financieel steunen maar ook met goederen en diensten
het logo van het bedrijf wordt dan geplaatst op de sponsorpagina en bij bijdragen hoger dan 250€ wordt een link naar de bedrijfswebsite gemaakt

Onze hartelijke dank.


UITGAVENHet boek 'kindertekeningen, een beeldverhaal' en de methode 'uit de kunst' geven een beeld van de uitgangspunten voor het beeldend werken met kinderen en zijn beide nog verkrijgbaar.Uit de kunst is te bestellen via uitgeverij DELUBAS en 'kindertekeningen, een beeldverhaal' kan besteld worden via mail@allaprima.org

 
 

©2009 AllaprimA Foundation. All rights reserved.
No reproduction by any means or in any language without prior permission of the author.