AllaprimA

foundation

background

friends

contributors

sponsors

presentations- presentatiestentoonstellingen
In de loop van de jaren heeft stichting AllaprimA bijdragen geleverd aan diverse tentoonstellingen.
In 1981 is deelgenomen aan het Insea-congres in de Doelen te Rotterdam.
Medewerking is verleend aan o.a. 100 tekenonderwijs in het lager onderwijs in de Zonnehof te Amersfoort en het vervolg daarop, 102 jaar tekenonderwijs in het Schoolmuseum te Rotterdam.
 

De stichting stelt ook zelf tentoonstellingen samen over en met kindertekeningen en werk van volwassen amateurkunstenaars. Centraal hierbij staat de kwaliteit van het werk. Evenementen waarin naar voren komt op welke wijze kinderen en volwassenen hun plezier in het verbeelden kunnen ontwikkelen.
 

Kleine tentoonstellingen met een beperkt aantal werkstukken vinden plaats in bibliotheken, ziekenhuizen, winkelcentra en grote met overzichten op daarvoor geschikte locaties, zoals '25 jaar kindertekeningeną in de Laurenskerk te Rotterdam.
Enkele kleine tentoonstellingen betroffen thema's als: portret, een overzicht van een jaar werk, prentenboeken, vliegers.

methode
Voor de methode uit de kunst  van uitgeverij DELUBAS, een serie voor de groepen 1 t/m 8 van de basisschool,  zijn zowel lessen als beeldmateriaal samengesteld en uitgezocht. De kwaliteit van het kinderwerk in de uitgave is mede door de stichting in de gaten gehouden. De methode is gebaseerd op actief kijken, vergelijken van eigen werk met dat van anderen om zo de eigen beeldtaal optimaal te ontwikkelen. Leerkrachten kunnen op verschillende manieren met de lessen werken, zonder dat de kwaliteit van het werk minder wordt.

activiteiten
Naast adviezen geven, werkt AllaprimA ook samen met andere personen en organisaties om activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren.
Zo worden, samen met de Vriendenkring Beeldenpark Drechtoevers, jaarlijks beeldentochten voor de hoogste groepen van het basisonderwijs georganiseerd. In 1999 is een boekje zwijndrecht beeldenstad  tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Zwijndrecht. Hierin zijn alle beelden in Zwijndrecht opgenomen.
in opdracht van de politie regio Rijnmond en samen met stichting Aquari-Urs heeft stichting AllaprimA het project adoptie-agent uitgevoerd voor de hoogste groepen van de basisscholen in deze regio. Met presentaties in de Maashal en koninklijke loge van het Feyenoordstadion.

art centre Saksala ArtRadius en AllaprimA MuseuM
Van 2003 tot 2011 was de collectie kindertekeningen in kunstcentrum Saksala ArtRadius en vanaf 2011 is deze unieke verzameling in Hiirola Station ondergebracht. Onderzoekers kunnen gebruik maken van de ollectie om aspecten van het kinderlijke verbeeldingen te onderzoeken.

art education symposiums
In samenwerking met Saksala ArtRadius en de regionale Arts Council zijn inmiddels verschillende symposiums georganiseerd onder de naam OpeArtEdu.
Ook zijn er inmiddels goede contacten met Russische organisaties in St. Petersburg.

terug/back©2009 AllaprimA Foundation. All rights reserved.
No reproduction by any means or in any language without prior permission of the author.