AllaprimA

foundation

background

friends

contributors

sponsors

advices-adviezenEr wordt advies gegeven aan en samengewerkt met personen en organisaties die zich bezig houden met kunst en vormgeven, zoals het openluchtmuseum Beeldenpark Drechtoevers, bijvoorbeeld in het samenstellen van een beleidsnotitie t.b.v. politieke partijen.

cursussen
Om het beeldende werk van en voor kinderen en volwassenen te stimuleren geeft de stichting steun aan organisaties die een eigen wijze van lesgeven hebben, waarin het eigen kunnen zo goed mogelijk ontwikkeld. Zo maken AllaprimA Art Atelier, Aquari-Urs, de Vriendenkring Beeldenpark Drechtoevers en diverse scholen gebruik van de ondersteuning bij cursussen en activiteiten die zij organiseren.

televisieserie
Aan de tekenserie Kijk, als je tekent zie je meer van de Not is meegewerkt en zijn adviezen verstrekt voor de lessen met jonge kinderen. aan enkele andere series, zoals Rembrandt zijn bijdragen geleverd.

presentaties


2009 AllaprimA Foundation. All rights reserved.
No reproduction by any means or in any language without prior permission of the author.